Tags

, ,

Kim EriksenPåsken er grundtonen i livet
En moderne klassiker synger: Fik du set, det du ville? Fik du hørt din melodi?
Men hvad betyder Kim Larsens ord egentlig? Eller endnu vigtigere: Hvad skal vi lægge i dem?

Ægtepar har måske ”deres melodi”, som de dansede til første gang. De fleste vil også kunne pege på en sang, de glæder sig over, hver gang den spilles. Men intet af det svarer tilnærmelsesvist på Kim Larsens spørgsmål.

Måske er spørgsmålet stillet forkert? Fik du set det, du ville – som om livet skulle bestå af en række frie valg, et tag-selv-bord. Et langt vigtigere spørgsmål kunne være: Fik du set det, du skulle?
Din ægtefælle, når I suser forbi hinanden? Dine børn, hvordan de har det? Alle de andre, du møder på din vej? Hvor dybt kommer du selv med dit liv? Når du frem til noget, der virkelig har værdi? Ind til kernen af det som livet er til for?

Alle længes efter noget der har værdi ud over det almindelige. Gerne midt i det almindelige.
Mange kirkegængere har opdaget, at det ikke kun er os, der synger salmerne. De synger i os – med nye ord, nye indsigter. Resultat er, at det skaber tro og man får lyst til at leve. For livet er stærkere end døden. Det er grundtonen i påsken. Og det skal være grundtonen i livet.
Fik du hørt din melodi?

Ved Kim Eriksen – domprovst

Reklamer