Tags

, ,

pmlVi kunne indføre en ny kirkelig tradition på trinitatis søndag, søndag den 3. juni, der skal vi da have en god trinitatis kage! Lagkage ved alle hvad er, men hvad er trinitatis-tiden?
Trinitatis er en tid i kirkeåret der strækker sig hen over sommeren og helt frem til 1. søndag i advent. Egentlig betyder trinitatis ”treenighed”.
Vi tror på den treenige Gud, det vil sige vi tror, at Gud er én person, men han er treenig, Gud har tre sider eller lag:
1. Gud er Gud-Fader og Skaber.
2. Gud er Gud-Søn Jesus Kristus, vores frelser og befrier.
3. Gud er Gud-Helligånd, fællesskabets og forklarelsens Ånd.
Det lyder ganske uforståeligt, og måske nærmest som en selvmodsigelse. Måske er det ligesom en lagkage. Det er én kage, men den har tre selvstændige lag. De tre lag har hver sin fylde, og uden alle tre lag, ville det jo netop ikke være en hel lagkage.
En lagkage med tre lag, et lag for Gud Fader, et lag for Gud Søn, og et lag for Gud Helligånd. Det giver god mening for treenigheden er en stor mundfuld at tykke på… Velbekomme! og glædelig trinitatis tid!

Reklamer