Tags

, ,

Henning WehnerHvad nytte er kirken til? Hvad får vi der?

Her ved vintertide er det for mange en daglig glæde at følge fuglene ved foderbrættet. Der er mejser og dompap, grønirisk og solsort. Og ind imellem kommer så en lynhurtig spurvehøg forbi for at se, om her er et let bytte.
Fuglene minder mig om kirken. De er jo i en vis forstand ingen nytte til. De øger ikke nationalproduktet – de givet intet afkast – de er u-nyttige!

Sådan kan man også se på kirken.
Midt i byen ligger en stor, 600-800 år gammel bygning. Den giver intet afkast – tværtimod kan den være meget dyr at vedligeholde – den sætter ikke en masse arbejde i gang eller skaber en række akut-jobs. Der sker ingen produktion af artikler til eksport. Man kan fristes til at stille det forslidte spørgsmål: Hvad nytte er den til?

Hvad får jeg ud af det
En verden uden småfugle ville betyde en fattigere tilværelse for os. En verden uden kirken vil betyde et fattigere liv.
I kirken har mennesker gennem de mange hundrede år samlet sig, når de mødte det overvældende – den ubærlige sorg – den syngende glæde – den nagende uro – den hjertesnørende frygt. Her et stedet, vi går hen, når det ikke kan klares blot ved lige at bide tænderne sammen.
Og hvad får vi så ud af at komme i kirken?
Ja, der er nok meget forskelligt – forskelligt for den enkelte og forskelligt fra gang til gang.
Vi får bl.a. ord til eftertanke og til trøst. Vi får musik til at åbne vejen til det dybeste i vort sind. Vi får et sted med stilhed og ro. Vi får et sted uden adgangsbetingelser eller krav om præstation.

Hjemløs sjæl
Det lyder ikke super-moderne – eller også er det netop helt ultra-moderne – det som netop vor tid har brug for: etisk refleksion, fordybelse, stilhed, ansvarliggørelse, trøst.
Et Danmark helt uden fugle lyder som verdens undergang.
En by uden kirke betyder hjemløshed for sjælen.
Selvom den ikke er til nytte, rummer den en umistelig værdi.

Henning Wehner
sognepræst i Haderslev Domsogn

Reklamer