Tags

,

Lars-Peter_Melchiorsen”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!” (Lukasevangeliet 11,28)

Behøver man at gå i kirke for at fornemme Gud? Behøver man at læse i Bibelen? Kan det virkeligt passe, at det skulle være nødvendigt for at være salig?
Der er sikkert mange, der vil mene, at man kommer meget tættere på Gud og hører og mærker Gud tydeligere ved at gå en tur i skoven eller langs stranden end ved at sidde på nogle umagelige træbænke og høre en præsts uforbederlige mening om dette og hint eller læse i nogle gamle, uforståelige skrifter. Jeg skal da bestemt heller ikke udelukke, at man kan høre et og andet i træernes susen og mærke noget ved bølgeslagenes skvulp. Spørgsmålet er bare, om det behøver at have noget med Gud at gøre. For at kunne bestemme det, må man jo ligesom have fået fortalt noget om Gud, hvormed man kan sætte ord på og begribe det, man hører eller mærker.

For vi er jo ikke tomme hylstre, der vandrer rundt og sanser verden uafhængig af, hvad vi tidligere har erfaret. Det neutrale, upåvirkede og tomme menneske er en illusion. Det eneste, som vi i så fald ville mærke i mødet med verden, ville være ekkoet af vores egen tomhed – hvis man ellers kan forestille sig det. Nej, vi bliver hele tiden påfyldt noget og er blevet det fra mors liv, hvor vi lå og flød rundt til den salige lyd af hendes hjerterytme. Spørgsmålet er bare, hvad der skal fylde os op. Der fyldes hele tiden på os. Aldrig har vi fået så mange informationer som i vores tid. De fylder os bl.a. med de besynderlige idéer om, at vi kan magte vores liv selv, og at vi ikke skylder nogen noget.

Derfor er det så vigtigt at høre Guds ord, hvad enten det nu sker gennem ørerne, eller det helt bogstaveligt sker gennem øjnene. Guds ord om:
• at livet er en gave og en opgave skænket af Gud,
• at Gud selv blev menneske for at vise os det,
• og at Gud vil os det godt.
Ja, ikke alene at høre det, men at tage det til sig og bevare det; og det sker netop ved at møde det igen og igen!

Sognepræst Lars-Peter Melchiorsen

Reklamer