ImageJeg har nu været menighedsrådsformand i et kvart år. Jobbet er både spændende og udfordrende, jeg har brugt en del energi på at sætte mig ind i formandshvervet. Et sogn er en kompleks størrelse.

Domsognet har mange ansatte i kirker og på kirkegården. Alle arbejder i selvstyrende teams og alle gør deres for at betjene sognet på bedste vis. Vores kerneydelser er søndagens gudstjenester, og oftest er der to tjenester, men tit også en tredje. Men udover gudstjenesterne foregår der mange andre ting i vort sogn.

Sogneaftenerne om onsdagen i Den gamle Latinskole er spændende – typisk et foredrag af et mennesker, der har dyb indsigt i aftenens emne. Sogneeftermiddage i Hertug Hans Kirke afholdes adskillige gange pr år.

Legestuen, lektiecafeen og klubben for 7.- 9. klasse er der også godt gang i. Og der er kun en del af vore aktiviteter. På Domsognets dagligt opdaterede hjemmeside www.hado.dk kan du læse om alle vore aktiviteter.

Der er tilknyttet omkring 120 frivillige, som løser mange forskelligartede opgaver. Men vi kan sagtens være flere, så har du timer i overskud, så henvend dig bare.

Aktuelt har vi netop holdt afsked med biskop Niels Henrik Arendt. Han har været højt værdsat af alle, uanset hvilken gren på folkekirkens mangfoldige træ, de sidder på. Jeg ønsker biskoppen god vind fremover, når han tiltræder som sognepræst i Vestjylland.

Valget af den nye biskop er i fuld gang, og det er stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer der vælger.

Domsognet er ved at gøre klar til bispevielsen den 12. maj, med en stor ceremoni. Et arbejde, som har sat medarbejderstaben på et stort og spændende ekstraarbejde sammen med stift og fjernsyn.

Påsken står for lige for døren. Det er en af kirkeårets store begivenheder, som rummer det kristne budskabs vigtigste begivenhed, Jesu lidelse og død og den glædelige opstandelse. Der er mange kirkegængere i Domsognets 2 kirker, hver eneste søndag, men vi kan sagtens være flere, så måske skulle du unde dig selv en times ro og fordybelse og gå i kirke af og til. Kirkegang til jul er tradition for mange familier, dette kan sagtens kopieres her til påske!

Glædelig påske til alle.

Paul Erik Brodersen

Menighedsrådformand i Haderslev Domsogn

Reklamer