Tags

, , ,

pmlVi bygger liv på fodaftrykkene fra Kristi himmelfart! Men hva’ skal vi egentlig bruge den historie til?
Når vi siger vores trosbekendelse siger vi om Jesus, at han er ”opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders højre hånd…” – jo, sådan siger vi virkelig!
Det er ellers ikke det mest håndgribelige at bekende og tro på. Efter sin korsfæstelse, død og opstandelse var Jesus sammen med disciplene i fyrre dage, hvorefter han tog disciplene med uden for byen og fløj til himmels for øjnene af dem.
Der er gået mode i at forsøge at finde en ret eller noget spiseligt, der passer til hver en kirkelig højtid. Ud fra den tanke at, når der knyttes sansning og noget passende mad til, så husker man meget bedre, hvad det egentlig drejer sig om. Til Kristi himmelfart er det seneste forslag et par marengs formede som fødder – lette og luftige. Det giver egentlig god mening. Jesu fodaftryk er det disciplene står ved. Det er det, de har tilbage, efter at Jesus har taget afsked med dem. Jesu fodaftryk er også det eneste konkrete vi har, i form af Jesu ord og beretningerne om alt, hvad Jesus gjorde og sagde. Og Jesu fodaftryk er samtidig et budskab om, at han går igennem verden og livet sammen med os.
I himmel eller på jord
Fortællingen om Kristi himmelfart kan puffe os i to forskellige retninger. Vi kan stå og kigge op i himlen, ligesom disciplene gjorde det, der hvor de så Jesus flyve op i skyerne. Eller vi kan være mere optaget af, at betragte Jesu fodaftryk i verden og i vores liv.
Vi har ikke så meget ud af at stå med himmelvendte øjne, det sker der ligesom ikke rigtig noget ved. Det, der er interessant, er at vende sig mod verden og livet, og se hvilken betydning Jesu fodaftryk har. Hvilken betydning har Jesu fodaftryk for os. Hvad betyder alt det Jesus sagde og gjorde for dig? For os alle? For vores samfund? Det er måske lidt pågående at spørge sådan, men der er faktisk en sammenhæng mellem, at vi er et kristent land og at vi har et skolevæsen, et socialvæsen og en kirke. Vi bygger liv og samfund på Jesu fodaftryk! At vi er optaget af Jesu fodaftryk betyder, at vi ser livet i vores medmennesker. Det betyder, at vi lever livet for vores medmennesker.
Kristi himmelfart vil ikke give os himmelvendte øjne, men vil derimod vende os ud mod livet med vores medmennesker. Derud blandt andre mennesker, hvor livet sanses og leves. Der, hvor livet sætter sit aftryk på os alle. For det er når vi engagerer os i vores medmennesker, at livet bliver virkeligt! Hvor finder du livets fodaftryk?
Poul Martin Langdahl, sognepræst i Hoptrup

Reklamer