Margaret Hammer”Vi skal helst have sjælen med.” På trods af moderne Danmarks høje materielle levestandard, er der mange danskere som søger noget mere. Det kan være fordybelse, fællesskab, livets fylde, eller bare en mere frugtbar måde at takle livets udfordringer på.
Kristendom har en lang og rig tradition for at hjælpe mennesker i denne søgen. Nu byder Haderslev Stift på en række arrangementer som inviterer dig med på et kig ind i denne guldgrube. Der bliver mulighed for at snuse til kristendommens klassiske praksisser, som de bliver set og brugt af moderne mennesker. Vi vil komme ind på bøn, meditation, billedrefleksion, lystænding, pilgrimsvandring, sang og bevægelse. Der lægges vægt på erfaringer og praksis, som alle og enhver kan benytte sig af.
De første arrangementer indeholder både oplæg af kyndige foredragsholdere og meditative gudstjenester i kirkerummet. Det sidste arrangement foregår ud i det frie, hvor vi går en meditativ vandring. Alle arrangementer er fra 16.00-20.00, og der serveres et let måltid (75 kr.).
Første arrangement er tirsdag den 1. oktober 2013 i Bramdrup Kirke, Kolding. Og vi kommer til Haderslev Domkirke tirsdag den 1. april 2014, hvor vi skal høre om ”Troens redskaber—når vi har brug for fordybelse” ved professor i middelalderhistorie Patrick Brian McGuire. Yderligere information findes på http://www.haderslevstift.dk (Søg: ”Tro og Tradition”).
Alle er hjertelige velkomne. Ja, og allerede her og nu er der også ugentlig mulighed for fordybelse, fællesskab, åndelige føde og meget mere ved søndagsgudstjenesterne!
Sognepræst Margaret Hammer

Reklamer