Christian de Fine LichtDet fortaltes engang, at en driftig missions- og handelsmand havde som sit livs motto: »Man skal være ærlig, så vidt mulig«. Og hvis vi tænker på, hvordan vi gerne vil kunne sammenfatte vores liv, når vi får lejlighed til at standse op og se os tilbage – så ville vi også gerne kunne sige ærligt, at vi har gjort, hvad vi kunne. For kun dette står tilbage efter, at alt er sagt: At vi »så vidt mulig« har handlet i overensstemmelse med, hvad vi i hjertet ved er rigtigt.
Lyder det alt for enkelt og dagligdags? Ja, måske. Men hvis man nu i sin alvorlige angst og uro over påtrængende sygdom eller ensomhed eller fremtiden i øvrigt, hvis man ønskede en forsikring, der trak en ud af al denne verdens skygger, usikkerhed og dårligdom og sikrede et evigt liv i Paradis – ja, så gik man altså forgæves. Evangeliet om Kristus uddeler ingen fordømmelser. Heller ingen forsikringer – her må vi nøjes med at tro på Jesus og bede til Gud.
Det har Jesus alt sammen vist os, ved at han med hele sin person og hele sit liv som menneske kun handlede efter Guds vilje. Og så gik det som det gjorde – det vil sige, ikke anderledes, end man kunne vente og ikke anderledes end vi kan vente: »Tak for alt«, og belønningen er døden – men med et levende håb om Guds retfærdige tilgivelse.
Nu kan vi kun tro så meget mere på Guds nåde mod menneskene. Og har vi så nået at handle ret mod hinanden, gøre godt hvor vi i hjertet vidste, vi kunne og skulle, så har det ikke i den sidste ende sikret os nogen som helst mere fordelagtig placering over for Gud. Men det har så heller aldrig ført nogen i fortabelse og så har vi endnu Guds nådige dom foran os.
Så meget kan vi ærligt sige, så meget kan vi virkeligt tro og »så vidt muligt« leve med.
Christian de Fine Licht